Träffpunkt Cramen

UNGA ÖRNARS TRÄFFPUNKT CRAMEN Nibblesbackevägen 19

Unga Örnar kretsen genomför olika verksamheter på Cramen. Det kan t ex handla om temadagar, läxhjälp och studiecirklar. Dessutom utgår en rad verksamheter från Cramen, som bl a Cirkusskola och parklek.
Har du förslag på aktiviteter som du vill att vi ska genomföra, så hör gärna av dig.

Kontaktperson:

Mattias Uhr, ordförande för Unga Örnar kretsen i Köping, tfn 073-9231517

eller

Kalle Viborg, vice ordförande, 073-65 603 66.
Mail: ungaornar@koping.net