Unga Örnar Skogsnibble

Vi har verksamhet för barn från 5 år och alla är välkomna till oss på Nibblesbackevägen 19.

Vår verksamhet består bland annat av

    • Gruppverksamhet
    • Läger på Andersgården
    • Möjlighet att bli ledare
    • Temadagar

Vi är alltid mottagliga för olika förslag på aktiviteter

Vi vill gärna ha flera ledare, hör av dig!

Kontaktperson: Kalle Viborg Mobil: 073-656 03 66
Mail karlborg@koping.net

Nya styrelsen 2019

Ordförande: Luljeta Hasanaj
Vice ordförande: Sanna Soininen
Kassör: Kerstin Edlund Viborg
Sekreterare: Kalle Viborg
Ledamöter: Johan Hammarström
Leena Alkazak
Eva Rönnbär
Hafsaja Bashir