Bokningar av Andersgården

Bokningarna som vi i Unga Örnar gjort är preliminära och kan utgå. Så är du intresserad av något datum som nu är bokat av oss, så hör av dig.

När det gäller den pågående Coronapandemin vill vi göra er uppmärksamma på att vi noggrant följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv. Det gör att det kan bli nödvändigt att med kort varsel göra ändringar i redan gjorda bokningar.
Vi kan för närvarande hyra ut Andersgården till privata sammankomster som består av högst åtta personer per dag.

Mejla ungaornar@koping.net om dagar du vill boka Andersgården.

2021

Januari

Februari
20 – 21 Unga Örnar

Mars
5 – 7 Uthyrt
12 – 13 Uthyrt

April
2 – 4 Uthyrt
16 – 18 Uthyrt
19 – 24 Unga Örnar städdagar
30 Uthyrt

Maj
1 – 2 Uthyrt
7 – 8 Unga Örnar
8 – 9 Uthyrt
12 – 16 Uthyrt
21 – 23 Uthyrt
29 Uthyrt

Juni
2 UÖ Centrum
4 – 6 Uthyrt
6 – 8 Uthyrt
11 – 13 Uthyrt
13 – 18 Uthyrt
18 – 20 Uthyrt
20 – 22 Uthyrt
24 – 27 Uthyrt
27 – 30 Uthyrt


Juli
1 – 2 Uthyrt
2 – 5 Uthyrt
6 – 11 Uthyrt
11 – 12 Unga Örnar
14 – 18 Uthyrt
18 – 25 Uthyrt
25 – 31 Uthyrt

Augusti
1 Uthyrt
1 – 5 Uthyrt
5 – 8 Uthyrt
8 – 15 Uthyrt
15 – 20 Uthyrt
20 – 22 Uthyrt
26 – 27 Uthyrt
27 – 29 Uthyrt

September
10 – 12 Unga Örnar
13 – 18 Unga Örnar Städdagar
24 – 26 Unga Örnar SkogsNibble

Oktober
15 – 18 Unga Örnar

November
1 – 7 Uthyrt

December
10 – 11 Unga Örnar
30 – 31 Uthyrt

Januari
1 – 2 Uthyrt