Bokningar av Andersgården

Bokningarna som vi i Unga Örnar gjort är preliminära och kan utgå. Så är du intresserad av något datum som nu är bokat av oss, så hör av dig.

När det gäller den pågående Coronapandemin vill vi göra er uppmärksamma på att vi noggrant följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv. Det gör att det kan bli nödvändigt att med kort varsel göra ändringar i redan gjorda bokningar.

Mejla ungaornar@koping.net om dagar du vill boka Andersgården.

2021

Januari

Februari
20 – 21 Unga Örnar

Mars

April
14 – 17 Unga Örnar
23 – 25 Unga Örnar

Maj
7 – 8 Unga Örnar

Juni
4 – 6 Uthyrt
18 – 20 Uthyrt
24 – 27 Uthyrt

Juli
2 – 5 Uthyrt
6 – 11 Uthyrt
11 – 12 Unga Örnar
14 – 18 Uthyrt
18 – 25 Uthyrt
25 – 31 Uthyrt

Augusti
1 Uthyrt
1 – 5 Uthyrt
5 – 8 Uthyrt
8 – 15 Uthyrt

September
10 – 11 Unga Örnar
15 – 18 Unga Örnar
24 – 26 Unga Örnar

Oktober

November
1 – 7 Uthyrt

December
10 – 11 Unga Örnar