Unga Örnar kretsen i Köping

Unga Örnar kretsen samordnar och stödjer avdelningarna och deras verksamhet i Köping. Utöver det genomför vi också bl a teaterskola, cirkusskola, parklek, studiecirklar, lägerverksamhet, temadagar,  läxhjälp och ledarskapsutbildningar. En hel del av verksamheten genomförs på Träffpunkt Cramen

Vill du veta mera? 
Vill du veta mera, så kontakta Mattias Uhr, ordförande för Unga Örnar kretsen i Köping te 073-923 15 17 eller  Kalle Viborg, tfn 073-656 03 66.