Unga Örnar Centrum

Vi har verksamhet för barn från 5 år och alla är välkomna att pröva på vår verksamhet i vår stora lokal på Hummelbäcksgatan 3, i källaren mitt emot parkeringen.

  • Vi skapar med färg och div. material
  • Spelar spel och leker
  • Lagar lite mat och bakar
  • Studiebesök och utflykter till bland annat badhuset
  • Fria aktiviteter
  • Vi har snickarrum och lek-kuddrum
  • Innebandy och bordtennis

Som medlem i Unga Örnar erbjuds du också andra aktiviteter som tex. läger, familjeutflykter m.m.

För mer information ring Majvi Westberg tel: 070-277 17 11

Gruppledare:
Onsdagsgruppen
Klockan 17:00-18:30
Majvi Westberg och Marie Svensson

Styrelsen 2018

UPPDRAG NAMN ÖVRIGT
Ordförande Ingvar Widell   070 – 099 22 89 Kontaktperson, studieorg.
Kassör Majvi Westberg   070 – 277 17 11 Kontaktperson, medlemsregistrerare
Sekreterare Pia Källgren   070 – 818 86 52 Medlemsregistrerare
Ledamöter Sofia Westberg
Helena Elgh Norman
Ersättare Inger Thörnqvist
Asta Lundgren
Kjersti Messing
Agnes Westberg
Revisorer Anita Persson
Elisabeth Bostedt-Jonsson
Revisorsersättare Tommy Pousette
Inger Lindström
Valberedning Majvi Westberg Sammankallande
Gun-Mari Aronsson
Asta Lundgren